Bild för ProductName från Optimera Bygghandel för proffs

Behöver du bygginfästning? Då är vi destinationen för dig!

Stort produktutbud, rätt kunskap och relevanta tjänster för logistik och lagerhållning – det är destination bygginfästning. Konceptet finns hos Optimera i Göteborg och Årsta.

Här hittar du lagerlagda artiklar inom infästning och maskintillbehör från flertalet utvalda leverantörer.

Vi har ett stort utrymme dedikerat som projektlager för din service, artiklar definieras för varje projekt. Här finns även specialistsäljare med hög produktkännedom, utbildade inom området och med insikt om ett bygges olika faser och certifierade för provdragning.

Allt detta kombinerat med Optimeras serviceerbjudande som exempelvis förnödenhetsfrakt och byggplatscontainer. Optimera har många olika erbjudanden i portföljen, både för att bearbeta material, lösningar för site-lagring och leveranslösningar. Vårt koncept destination bygginfästning innefattar:

CheckUTÖKAT SORTIMENT
- Betonginfästning
- Träinfästning
- Maskinskruv, bult & mutter
- Maskintillbehör

CheckKOMPETENS
- Utbildad personal i butik
- Specialistsäljare med inriktning
bygginfästning

CheckTJÄNSTER
- Förnödenhetsfrakt
- Container för projekt
- Skåplösningar
- Projektanpassat sortiment
- Provdragning

Vi hjälper dig att lyckas med ditt projekt - välkommen att kontakta oss!

OPTIMERA GÖTEBORG
Marieholmsgatan 14 / 031-707 25 00

OPTIMERA ÅRSTA
Älvkällevägen 3 / 08-410 300 60


Relaterad information

Plugg | Olika plugg används för infästning i olika material. Traditionellt avses de olikfärgade plastpluggarna, numera finns det bättre alternativ i modernare material.

Plugg

Olika plugg används för infästning i olika material. Traditionellt avses de olikfärgade plastpluggarna, numera finns det bättre alternativ i modernare material.

Skruvguiden | Välj rätt infästning med vår skruvguide

Skruvguiden

Välj rätt infästning med vår skruvguide

Lättbetongskruv | En lättbetongskruv används för snabb och enkel infästning i porösa material, så som lättbetong, lättklinkerhålsten och lättklinklerblock.

Lättbetongskruv

En lättbetongskruv används för snabb och enkel infästning i porösa material, så som lättbetong, lättklinkerhålsten och lättklinklerblock.

Betongskruv | Självgängande betongskruv för genomsticksmontage som kräver liten borrhålsdiameter.

Betongskruv

Självgängande betongskruv för genomsticksmontage som kräver liten borrhålsdiameter.

Markskruv | Din guide när du ska välja markskruv

Markskruv

Din guide när du ska välja markskruv

Kemisk infästning | Kemisk infästning används vid krävande förankringar i betong, tegel, håltegel, håldäck, lättbetong och natursten.

Kemisk infästning

Kemisk infästning används vid krävande förankringar i betong, tegel, håltegel, håldäck, lättbetong och natursten.

Listskruv | En listskruvs utförande är anpassad för att ge ett snyggt och bra montage i lister.

Listskruv

En listskruvs utförande är anpassad för att ge ett snyggt och bra montage i lister.