Bild för ProductName från Optimera Bygghandel för proffs

#Hållbartbyggande ska vi ha – men vad krävs av dig som utför jobbet?

Det gick vi tillsammans med Boverket igenom via en livesändning på YouTube. I sändningen gick vi igenom bland annat:

- Klimatdeklaration för byggnader
- Varför ska man klimatdeklarera?
- Hur beräknas klimatpåverkan och vilken data får användas?

Se sändningen:

Via Boverket kan du få vägledning om regler för klimatdeklaration för byggnader och vad det innebär för dig som byggare. Nedan tre dokument är konkreta arbetsverktyg för att underlätta ditt arbete:

Klimatdeklaration – en handbok >> 
Vägledning om LCA för byggnader >>
Om uppdraget gränsvärden >>


Använd våra verktyg för att underlätta din klimatdeklaration:

Klimatkalkyl

Klimatkalkyl

Allt byggmaterial har en miljöpåverkan. i klimatkalkylen ser du hur stor klimatpåverkan dina produktval har. Alla större offerter från Optimera kompletteras med en klimatkalkyl. Läs mer här.


 Loggbok

Loggbok

Den digitala loggboken sammanfattar alla varor som sålts till ditt projekt.  Läs mer här.


BVB digitala loggbok

Byggvarubedömning

Vi på Optimera läser in varor till BVB digitala loggbok vilket sparar 70-80% av ditt administrativa arbete. Produkterna sammanställs order för order och alla fakturor kan stämmas av mot inlästa ordrar. Lär mer här.