Infästningsguiden

Infästningsguiden | På Optimera har vi infästningslösningar för alla typer av applikationer så oavsett vad du ska bygga så har vi en lösning för dig

På Optimera har vi infästningslösningar för alla typer av applikationer så oavsett vad du ska bygga så har vi en lösning för dig

Bild 1200x200 för Skruvväljaren

Välj rätt infästning

Använd vår skruvväljare för att välja rätt infästning till ditt projekt.

Att bygga innebär att skapa ett föremål, såsom en byggnad, maskin eller en apparat, genom att foga olika delar till varandra. För att kunna sammanfoga olika delar behöver man rätt sorts infästning. Vilken infästning som är rätt beror på flera faktorer såsom vilka material det är som ska sammanfogas, hur får sammanfogningen se ut, vilken miljö sammanfogningen ska tåla samt vilka laster den ska kunna klara.

På Optimera har vi infästningslösningar för alla typer av applikationer så oavsett vad du ska bygga så har vi en lösning för dig. Tveka inte att fråga oss om du är osäker på vad du behöver, vår personal har hög kompetens och får kontinuerlig utbildning för att alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Du kan även använda dig av vår digitala skruvväljare för att automatiskt välja rätt infästning till ditt projekt.


Skruvguiden | Välj rätt infästning med vår skruvguide

Skruvguiden

Välj rätt infästning med vår skruvguide

Kemisk infästning | Kemisk infästning används vid krävande förankringar i betong, tegel, håltegel, håldäck, lättbetong och natursten.

Kemisk infästning

Kemisk infästning används vid krävande förankringar i betong, tegel, håltegel, håldäck, lättbetong och natursten.

Expander | En expander är bra att använda vid förmontering, genomsticksmontage, distansmontering och vid de mest krävande applikationerna.

Expander

En expander är bra att använda vid förmontering, genomsticksmontage, distansmontering och vid de mest krävande applikationerna.

Plugg | Olika plugg används för infästning i olika material. Traditionellt avses de olikfärgade plastpluggarna, numera finns det bättre alternativ i modernare material.

Plugg

Olika plugg används för infästning i olika material. Traditionellt avses de olikfärgade plastpluggarna, numera finns det bättre alternativ i modernare material.

Listskruv | En listskruvs utförande är anpassad för att ge ett snyggt och bra montage i lister.

Listskruv

En listskruvs utförande är anpassad för att ge ett snyggt och bra montage i lister.

Lättbetongskruv | En lättbetongskruv används för snabb och enkel infästning i porösa material, så som lättbetong, lättklinkerhålsten och lättklinklerblock.

Lättbetongskruv

En lättbetongskruv används för snabb och enkel infästning i porösa material, så som lättbetong, lättklinkerhålsten och lättklinklerblock.

Betongskruv | Självgängande betongskruv för genomsticksmontage som kräver liten borrhålsdiameter.

Betongskruv

Självgängande betongskruv för genomsticksmontage som kräver liten borrhålsdiameter.