Plugg

Bild för Plugg från Optimera Bygghandel för proffs

Olika plugg används för infästning i olika material. De har lite olika sätt att fästa i underlaget, nästan alla expanderar i eller bakom underlaget, ett fåtal skruvar sig ned, ofta då ett poröst material som lättbetong eller leca. En del pluggar är universalpluggar och beter sig då på olika sätt beroende på material, men funkar i alla material.

Traditionellt så förknippas kanske plugg mest med de olikfärgade plastpluggarna, där varje dimension motsvaras av en färg: röd, gul, brun, etc. Numera finns det betydligt bättre alternativ i modernare material. Tänk på att alltid följa instruktionen på förpackningen. 

Tänk på 

  • Använd en längre skruv än pluggen (materialet du ska fästa (tfix) + pluggens längd + 5 mm) 
    Exempel 
    Du ska fästa en hylla som är 15mm tjock i en gipsskriva. Du väljer att använda universalplugg Gripper 8 eftersom du vill ha en draglast på 0,13 kN (13 kg) per infästning. Längden på pluggen är då 38mm, för att veta vilken skruvlängd du ska ha adderar du 15 mm (hyllans tjocklek) + 38 (pluggens längd) + 5 = 58mm. Du behöver använda en skruv som är minst 53 mm lång. 
  • Undvik skärkant på skruven om möjligt 
  • Använd angiven dimension på skruven 

Hur monterar man plugg 

  1. Borra med angiven borr 
  2. Montera pluggen 
  3. Montera skruven 

Rekommenderade produkter