Skruvguiden

Välj rätt infästning med vår skruvguide

Bild 1200x200 för Skruvväljaren

Välj rätt infästning

Använd vår skruvväljare för att välja rätt infästning till ditt projekt.

I vårt digitala hjälpmedel ”Skruvväljaren” har vi samlat skruvar från våra leverantörer, bland annat EJOT. En komplett tjänst för dig när du står inför ett nytt projekt och behöver guidning.

Det är du som sitter på kunskapen gällande miljö och material som i sin tur avgör vilken skruv du ska använda i din applikation. Med vår skruvväljare kan du på ett enkelt och pedagogiskt sätt klicka dig fram till den produkt som passar just din situation.

För att välja rätt skruv måste du besvara två frågor.

1. I vilken miljö ska produkten användas?

Miljön är viktig ur aspekten att produkten inte ska korrodera, d.v.s. rosta. Om en produkt korroderar tappar den sin funktion. I vår guide kan du välja om produkten ska användas inomhus, i en normal utomhusmiljö eller i en krävande utomhusmiljö.

Inomhus – Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, exempelvis kontor, affärer, skolor och hotell.

Utomhus normal – Atmosfär med viss mängd salt eller måttlig mängd föroreningar. Detta kan vara stadsområden eller lätt industrialiserade områden.

Utomhus krävande - Hög fuktighet, kust- och offshoreområden med hög fuktighet och industriatmosfär med hög föroreningsgrad.

Korrosion är inte alltid synlig för blotta ögat. Nedbrytningen av metallerna kan ske dolt i konstruktionen, därför är det väldigt viktigt att välja produkt baserat på vilken miljö den kommer användas i.

2. Vilket material ska du fästa/vad ska det fästas i?

Nästa steg är att välja vad du ska fästa – trä, beslag, trall, list/sockel/karm, skivmaterial eller stål. Varje skruv har unika egenskaper anpassade efter dess användningsområde. Hur spetsen är utformad, gängorna, skallen, diameter, drivning o.s.v. 

När du valt det överliggande materialet är det dags att fundera på vad som är underliggande. Trä, betong, skivmaterial, stål eller tegel. Om du är osäker så rekommenderar vi att du provborrar på ett dolt ställe, exempelvis bakom en golvlist.

Guide för åtgång av skruv    

Skruvåtgång skivor, lister och socklar

Generell tabell för beräkning av antalet skruv per m2 eller per löpmeter för skivor, lister och socklar

Välj rätt skruvlängd!
  • Träregel = Skivans tjocklek + ca 20 mm
  • Stålregel = Skivans tjocklek + ca 10 mm  
Material Åtgång/m2
Gips 20
Hårdgips 20
Golvgips 20
Minerit 20
Spånskiva 20
Träfiberskiva 20
Plyfa 20
Massiva golv 16
Takpanel 20
Bryggor och staket 25-35
List ca 3 st/lm
Lockbräda 35
Utvändig panelbräda 35
Utvändig gips 20
Ytterpanel 12

Skruvåtgång trall

Generella rekommendationer för skruvåtgång vid trallbygge, inklusive 20% extra för t.ex skarvning över reglar.

Trallbredd [mm] Åtgång/m2
95 40
120 30-35
145 30-35

Tjocklek [mm]             Min. skruvlängd [mm]  
22 50
28 55
34 70

Relaterad information

Kemisk infästning | Kemisk infästning används vid krävande förankringar i betong, tegel, håltegel, håldäck, lättbetong och natursten.

Kemisk infästning

Kemisk infästning används vid krävande förankringar i betong, tegel, håltegel, håldäck, lättbetong och natursten.