Fibercementtak

Bild för Fibercementtak från Optimera Bygghandel för proffs

Den nya generationen korrugerade fibercementskivor från Cembrit tillverkas av naturliga och miljövänliga råvaror. De ger beständiga och lätta tak.

Naturliga och vackra tak i fibercement

Det är enkelt att lägga taket och det går också snabbt. Bra livslängd och bland de mest kostnads­effektiva taktäckningarna. I yttertak utan underlagstak finns också fördelen att de inte ger kondensproblem.

Två profiler för olika uttryck Cembrit vågprofil W146-8 är särskilt lämplig för stora takytor och används därför speciellt på lantbruksbyggander och industri-byggnader. Profilen används även på villor och exempelvis förrådstak. Profilen passar både till traditionella tak och en mer uttrycksfull modern formgivning. Cembrit vågprofil W177-6 är en mjuk sinusprofil, lite mer neutral och böljande än W146-8 Profilerna används på samma hustyper. Takskivorna kan monteras utan underlagstak och skall ha en taklutning på minst 14 °.

W146-8 W177-6
W146-8 W177-6
Takguiden Allt du behöver veta om tak

Relaterad information

Takshingel | Icopal Shingel passar alla typer av byggnader med en taklutning på minst 14°, och finns i flera olika färger ochutföranden.

Takshingel

Icopal Shingel passar alla typer av byggnader med en taklutning på minst 14°, och finns i flera olika färger ochutföranden.

Ytpapp | Det blir allt modernare att lägga tätskikt, eller ytpapp som det också kallas, som yttersta lager på huset. Tätskiktet ären modern taktäckning med stor flexibilitet och styrka.

Ytpapp

Det blir allt modernare att lägga tätskikt, eller ytpapp som det också kallas, som yttersta lager på huset. Tätskiktet ären modern taktäckning med stor flexibilitet och styrka.

Hängrännor | Takavvattning – hängrännor och stuprör med tillbehör - har som primär uppgift att leda bort regnvatten

Hängrännor

Takavvattning – hängrännor och stuprör med tillbehör - har som primär uppgift att leda bort regnvatten

Tegeltakpannor | Ett tak med tegeltakpannor är en investering för framtiden, eftersom de med största sannolikhet håller hela husets livslängd– minst.

Tegeltakpannor

Ett tak med tegeltakpannor är en investering för framtiden, eftersom de med största sannolikhet håller hela husets livslängd– minst.

Betongtakpannor | Betongtakpannan är stark och tålig. Den isolerar mycket bra mot yttre påfrestningar, inklusive ljud från regn eller hagel.

Betongtakpannor

Betongtakpannan är stark och tålig. Den isolerar mycket bra mot yttre påfrestningar, inklusive ljud från regn eller hagel.

Plåttak | Plåttak är en effektiv och ekonomisk lösning till taktäckning vid till exempel nybyggnation och renovering av hus.

Plåttak

Plåttak är en effektiv och ekonomisk lösning till taktäckning vid till exempel nybyggnation och renovering av hus.

Plana tak | Svetsbara tätskiktsmattor för låglutande tak

Plana tak

Svetsbara tätskiktsmattor för låglutande tak