Allmänna villkor hemmaproffs

Bild för Allmänna villkor hemmaproffs från Optimera Bygghandel för proffs

Allmänna villkor hemmaproffs

Ansökan om kontokredit

Ansökan om konto hos Optimera ska vara noggrannt ifylld och undertecknad. En kreditprövning av den sökande görs alltid i samband med en kontoansökan hos Optimera. Optimera har alltid rätten att när som helst ompröva och sänka aktuell kreditlimit. Ansökningsblanketten ska lämnas till Optimera i original. Kontot upphör att gälla när det gått två år sedan kontot nyttjades.
Betalningsvillkor

Betalning kan ske kontant eller med bankgiro eller plusgiro. Betalningsvillkor är normalt 10 dagar netto. Ange alltid fakturans OCR-nr vid betalning. Faktureringsavgift tas ut med för närvarande 25 kr plus mervärdesskatt per faktura. Faktureringsavgiften kan höjas i det fall Optimeras kostnader avseende fakturering ökar. Vid utebliven betalning överlämnas fordran till inkassering. Lagstadgade inkassokostnader debiteras på kontohavaren.


Kontoköp

Ska köp betalas genom debitering av konto är kontohavaren skyldig att vid förfrågan legitimera sig. Om köp ska betalas av annan än kontohavaren skall denne kunna legitimera sig och kontohavaren ska ha medgivit köp. Kontohavaren ansvarar för betalning av på kontot gjorda inköp samt betalning av påminnelse- och inkassokostnader. Är kontohavare i dröjsmål med betalning eller beviljad kreditlimit överskriden får kontot inte nyttjas.


Leveransvillkor

Leveranstid

Leveranstiden står alltid på din orderbekräftelse och är preliminär. I de fall leveranstiden som anges på orderbekräftelsen inte motsvarar dina förväntningar har du givetvis rätt att ändra eller annullera din beställning. Kontakta din säljare så fort du fått ditt ordererkännande om du önskar ändra din order. En del produkter som tillverkas vid beställning, till exempel dörrar och fönster som beställs i kundanpassade mått har oftast en längre leveranstid som ligger på 6-8 veckor.

Leveransförseningar

Om det blir leveransförseningar informeras du alltid. Orsaker till leveransförseningar kan vara till exempel när vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Du har som kund alltid rätt att häva köpet vid betydande leveransförseningar. Optimera förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Leveranssätt

Har du inte möjlighet att själv köra hem dina varor så gör vi naturligtvis det åt dig. Meddela din säljare när du gör din beställning om du vill ha hemkörning. Optimera tar ut fraktkostnad och ibland kan även pall- och emballagekostnader förekomma. Kommer din leverans direkt från fabrik gäller andra priser och fraktkostnader enligt särskilda överenskommelser. OBS! När du får hem dina varor ska du som köpare besiktiga dina varor för att upptäcka eventuella transportskador. Om du upptäcker en skada ska du anmäla det till transportören som noterar det på följesedel tillsammans med sin namnunderskrift.


Kreditlimit

Nyttjad kreditlimit är summan av inneliggande ordervärde samt obetalda fakturor.

Ränta och avgifter

Om fakturan inte betalas i tid tar Optimera ut den lagstadgade påminnelseavgiften på förfallet belopp tills betalning sker. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr vid varje tillfälle. Efter förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta med 8% över Riksbankens gällande referensränta. Avgifter för krediten får höjas i den mån det motiveras av ökade kostnader.

Tillgodohavande

Ränta utgår inte på kontohavarens eventuella tillgodohavande på kontot.


Reklamationer

För att Optimera skall kunna ta emot en reklamation måste reklamationen ske skriftligen på Optimeras reklamationsblankett. Du kan kontakta din valda Optimerabutik för att erhålla blankett per post eller annan media. Reklamation kan göras i valfri Optimerabutik mot uppvisande av kvitto/faktura. Vid reklamation på en beställningsvara ska reklamation ske i den Optimerabutik där varan inköptes.


Öppet köp - Returrätt

Lagervaror - Om du skulle ångra ditt köp ger vi dig 30 dagar öppet köp på alla lagervaror. Spara därför alltid kvittot och ta med det tillsammans med varan i obruten originalförpackning så byter vi varan eller så får du dina pengar tillbaka. Anskaffningsvaror - Om du vill ångra ditt köp av en anskaffningsvara får du prisavdrag på Optimeras kostnader i samband med returen tilbaka till leverantören, plus kostander för frakten och eventuella avdrag från leverantören. Specialbeställda anskaffningsvaror - OBS! Öppet köp gäller inte specialbeställda anskaffningsvaror, reavaror eller andrasorteringsvaror. Optimera förbinder sig alltså inte i dessa fall att ta tillbaka eller byta ut varan eller ge pengarna tillbaka.


Garantier

Optimera följer Konsumentköplagen när det gäller garantier och garantitid.

Publicerat 2009-12-01