Handelssorterings- och hållfasthetsklasser

Bild för Handelssorterings- och hållfasthetsklasser från Optimera Bygghandel för proffs

Virke sorteras enligt två standarder. Handelssorterna avser virkets utseende och hållfasthetsklasserna avser kvaliteter med en viss hållfasthet och funktion.

Handelssorterna enligt SS-EN 1611-1

Virke sorterat enligt SS-EN 1611-1 är inte avsett för bärande konstruktioner. Sorteringen sker istället för att skapa kvaliteter med ett visst utseende. Exempelvis bedöms torra kvistar hårdare än friska kvistar. Man bedömer också egenskaper, som påverkar virkets funktion, exempelvis deformation.

Varje sida bedöms för sig och hänförs till en egen klass. Vid sortbestämning av virkesstycket som helhet kan en valfri flatsida vara en klass lägre än virkesstyckets sort.

Sort G4-0

Sort G4-0 är lämpad för planhyvlat virke för invändiga snickerier och invändiga lister. Planhyvlat virke av furu är ofta av denna sort. Hög kvalitet där egenskaper som påverkar utseendet i stor omfattning inte är tillåtna.

Sort G4-0 är mycket ovanlig i gran. Sorten finns framförallt i sidoutbyten av furu sågad ur rotstockar.

Sort G4-1

Sort G4-1 är lämpad för till exempel invändiga och utvändiga panelbrädor av hög kvalitet med små kvistar. Planhyvlad gran är ofta av denna sort. Här tillåts egenskaper, barkdrag och reaktionsved, som påverkar utseendet i någon omfattning. Observera Sorten är ibland den högsta kvalitet som sorteras vilket innebär att den då innehåller sort G4-1 eller bättre.

Sort G4-2

Sort G4-2 är lämpad för till exempel utvändiga panelbrädor med en kvistig struktur. Sort G4-2 är även lämpad för trall och underlagsspont av högre kvalitet. Sorten är också lämpad som väggreglar i icke bärande innerväggar, då som dimensionshyvlad gran. I sort G4-2 tillåts virkesegenskaper som påverkar utseendet i större omfattning.

Sort G4-3

Sort G4-3 är lämpad för till exempel trall och underlagsspont av lägre kvalitet samt emballagevirke. Här tillåts egenskaper som påverkar utseendet i stor omfattning vad gäller både storlek och antal. Observera Sorten i gran är ibland den högsta kvalitet som sorteras vilket innebär att den då innehåller G4-3 eller bättre.

Sort G4-4

G4-4 är lämpad för formvirke och emballage av låg kvalitet. I sort G4-4 tillåts de flesta egenskaper i obegränsad omfattning förutsatt att virkestycket håller samman, vilket innebär att man ska kunna hantera virket utan att det går sönder.

Hållfasthetsklasser

Hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30 och C35 är maskinellt sorterat konstruktionsvirke, enligt SS-EN 14081-1 avsett för bärande konstruktioner. Sorteringen avser att ta fram kvaliteter med en viss hållfasthet och funktion. Trots att standarden inte tar hänsyn till virkets utseende innebär marknadens krav att hållfasthetssorterat konstruktionsvirke med mycket blånad eller kvisthål är mycket sällsynt i det virke du får från Optimera.

Konstruktionsvirke, både maskinellt och visuellt sorterat, måste vara CE-märkt vilket visar att tillverkaren har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. Även tryckimpregnerat virke kan hållfasthetssorteras.

Samtliga hållfasthetsklasser kan användas i bärande konstruktioner. Dimensionerna av konstruktionsvirket ökar ju lägre hållfasthetsklass konstruktionsvirket har.

Hållfasthetsklass C14

Hållfasthetsklass C14 används som väggreglar i bärande inner- och ytterväggar där kraven på deformation inte är höga.

C14 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i stor omfattning. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 maskinsorteras med inställningsvärden för en högre hållfasthetsklass men benämns och stämplas C14.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 lagerförs på de flesta av våra enheter.

Hållfasthetsklass C18

Hållfasthetsklass C18 kan användas för bärande konstruktioner som inte kräver hög hållfasthet eller där det är möjligt att använda grova dimensioner alternativt korta längder. Hållfasthetsklassen kan också användas som väggreglar för bärande konstruktioner om kraven på deformation inte är höga.

C18 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet, är tillåtna i moderat omfattning. Deformation är tillåten i betydligt större omfattning än i hållfasthetsklasserna C24, C30 och C35.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C18 lagerförs sällan. Vid förfrågan på hållfasthetsklass C18, till exempel då hållfasthetsklassen föreskrivs i ritning, levereras ibland hållfasthetsklass C24 istället.

Hållfasthetsklass C24

Hållfasthetsklass C24 används i bärande konstruktioner som kräver hög hållfasthet, till exempel takstolar och golvbjälklag.

C24 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.

Hållfasthetsklassen sorteras normalt inte samtidigt med C30. Det innebär att den innehåller hållfasthetsklassen C24 eller högre.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 lagerförs lagerförs på de flesta av våra enheter.

Hållfasthetsklass C30

Hållfasthetsklass C30 är lämpad för bärande konstruktioner som kräver hög hållfasthet där man inte kan använda grova dimensioner.

C30 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.  Hållfasthetsklass C30 är en homogen kvalitet med litet omfång.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 lagerförs sällan. Det kan ofta anskaffas vid behov.

Hållfasthetsklass C35

Hållfasthetsklass C35 är lämpad för bärande konstruktioner som kräver extra hög hållfasthet där man inte kan använda grova dimensioner.

C35 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning. Hållfasthetsklass C35 kan endast maskinsorteras.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C35 lagerförs sällan. Det kan ofta anskaffas vid behov.

Guide för handelssortering och hållfasthetsklasser Guide för handelssortering och hållfasthetsklasser från Svenskt Trä