Navigation Cart

Öresundsbron fyller 20 år

1 juli 2000 invigdes Öresundsbron och den hittills enda fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark skapades.

1 juli 2000 invigdes Öresundsbron och den hittills enda fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark skapades. Läs mer om varför byggande av bron även inkluderade en konstgjord ö och ett ommålningsprojekt som kan få vilket annat målningsjobb att framstå som snabba.

Historia

Den första tanken på en förbindelse mellan Sverige och Danmark kom redan 1872. Då gällde förslaget en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. I början av 1900-talet presenterades ett antal förslag och utredningar kring en bro eller tunnel mellan Malmö och Köpenhamn. Det dröjde dock till 23 mars 1991 innan länderna skrev på ett avtal om byggande av Öresundsbron. I september 1993 påbörjades arbetet på den danska sidan. För dig som gillar historia och årtal finns ännu mer information här och här.

Rekord

Öresundsbron är ett bygge som står för en hel del rekord. Brodelen är världens längsta snedkabelbro för både bil- och järnvägstrafik. De fyra pylonerna som håller upp bron är Nordens högsta byggnadsverk med 203,5 meter - vilket är cirka 10 meter högre än Turning Torso i Malmö.

Ommålning

I början av 2020 påbörjades ett projekt för att måla om den zick zack-formade stålkonstruktionen som finns under vägbanan. Ommålningen skall skydda mot korrosion i den utsatta havsmiljön. Ytan är 300 000 kvadratmeter stor och arbetet beräknas vara färdigt år 2032. Kostnaden för ommålningen kommer landa på cirka 300 miljoner danska kronor.

Pepparholmen

Närheten till Köpenhamns flygplats, Kastrup, gör att bron måste avslutas med en tunnel ner i havet. Därför anlades den konstgjorda ön Pepparholmen. Ön, som är cirka 160 ha och 4 kilometer lång, byggdes mellan 1995-1999 med hjälp av muddrat material från havsbotten (ungefär 8 miljoner m3). Pepparholmen är omgiven av cirka 2 miljoner m3 stensättningar. Här har både djur- och växtliv fått utvecklas på egen hand. 2017 så fanns uppskattningsvis 400 växtarter och 30 fågelarter. Däggdjur som mus och hare har invandrat till ön. Det beräknas även finnas fler än 300 arter av insekter och 30 arter av spindlar. Flertalet djur och växter räknas vara sällsynta och hotade arter.

Källor

Allt om Malmö

Byggindustrin

Wikipedia

Öresundsbron.com

Öresundsinstituttet