Optimeras historia

Optimeras historia | Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs

Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs

Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners för att därmed öka både vår egen och kundens lönsamhet. Vår kundfokus är yrkesarbetande hantverkare samt konsumenter som värderar service och kunskap.

I våra varuhus finns enbart erkända varumärken för att säkerställa att våra kunder alltid är nöjda med våra produkter. Vår personal genomgår fortlöpande utbildningar för att vår service skall vara i högsta klass.


Saint Gobain | Saint-Gobain - Optimeras ägare

Saint Gobain

Saint-Gobain - Optimeras ägare

Optimeras utveckling | Optimeras utveckling

Optimeras utveckling

Optimeras utveckling