Miljö och Kvalitet

Bild för Miljö och Kvalitet från Optimera Bygghandel för proffs

För oss på Optimera är miljö- och kvalitetsfrågor oerhört viktiga.

Optimera är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

Vi skall sträva efter att vara ledande inom handel med Trävaror, Byggmaterial och Byggförnödenheter samt sälja produkter med rätt kvalitet till konkurrenskraftigt pris, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Det uppnår vi genom att:

 • Leverera rätt produkt i rätt tid och till rätt plats
 • Studera kundernas och marknades behov för att snabbt kunna förändra oss
 • Göra rätt från början - resultatet av vårt kvalitets- och miljöarbete ska ständigt utvärderas
 • Erbjuda  produkter som är resurssnåla samt bidra till en miljöanpassad distribution
 • Minska användningen av ej förnyelsebara naturresurser
 • Källsortera våra restprodukter
 • Prioritera miljön samt engagera personal i miljöfrågor
 • Arbeta med ständig förbättring avseende kvalitet och miljö
 • Följa gällande lagstiftning samt andra för verksamheten gällande regler

REACH illustrationReach - för våra leverantörer

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) är en Europeisk föreskrift som innebär bland annat att nya ämnen och sådana som redan finns på marknaden ska registreras, riskbedömas och godkännas.

Läs mer om vad som gäller för dig som leverantör av kemikalieprodukter till Optimera i dokumentet (Reach Clause).

Läs mer om Reach på länkarna nedan.


Retursystem Byggpall

Retursystem byggpall märkning

För att pallen ska vara godkänd som Byggpall ska den vara märkt med en symbol på höger kloss.

Ett hållbart retursystem framtaget av och för svensk byggbransch.

Hög andel returer

Optimera är anslutna till Retursystem Byggpall som är ett branschgemensamt retursystem med större volymer än något annat system, vilket bidrar till en hög andel returer. Ingen sortering krävs på byggarbetsplatsen, vilket spar tid och ryggar.

Mindre avfall

Kostnaden för att slänga en lastpall i en container beräknas till 20-40 kr/pall. Att slänga den i container är en dyr och dålig affär. Byggpall bidrar därför till att minska mängden byggavfall.

Hög kvalitet

Alla pallar kontrolleras och repareras efter varje användning, vilket borgar för att pallen lever länge och är säker att hantera. Lastpallar av god kvalitet är en fråga om säkerhet för människor och gods.

Fast pris

Byggpallen har ett fast återköpspris vilket innebär att bygget alltid får full ersättning för pallen oavsett hur trasig den än är.

För byggbranschen innebär retursystemet stora fördelar

 • Lägre kostnader för pallhanteringen
 • Priset på pallar och returer blir enhetligt, en Byggpall är alltid värd 50 kr vid retur, oavsett skick
 • Mindre administration. Ingen hantering av pallsaldon mellan leverantör och kund
 • Enkelt att bli av med pallarna
 • Enklare hantering och bättre arbetsmiljö då sortering och reparation av Byggpallen sker på palldepåer med anpassad maskinpark
 • Mindre miljöpåverkan genom färre kasserade pallar och effektivare returtransporter