Kontoansökan och villkor

Bild för Kontoansökan och villkor från Optimera Bygghandel för proffs

Ansökan om kontokredit

Ansökan om konto hos Optimera ska var komplett ifylld och undertecknad av behörig firmatecknare. I annat fall krävs att fullmakt med fullständigt namn och personnummer bifogas.

En kreditprövning av den sökande görs alltid i samband med en kontoansökan hos Optimera.

Kontot upphör att gälla när det gått två år sedan kontot nyttjades.

Leveransvillkor

Optimeras leveransvillkor kan hittas i dokumentet "Allmänna försäljningsvilkor företag" nedan.

Betalningsvillkor

Betalning sker kontant alternativt via bank- eller plusgiro. Betalningsvillkor enligt överenskommelse. Ange alltid fakturans OCR- eller fakturanummer vid betalning. Faktureringsavgift tillkommer.

Faktureringsavgiften kan höjas i det fall Optimeras kostnader avseende fakturering ökar. Om betalning uteblir överlämnas fordran
till inkassering och inkassokostnader debiteras på kontohavaren.

Ränta och påminnelseavgifter

Om fakturan inte betalas i tid tar Optimera ut den lagstadgade påminnelseavgiften på förfallet belopp tills betalning sker. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr vid varje tillfälle. Efter förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta med 8% över Riksbankens gällande referensränta.