Kontoansökan och villkor

Bild för Kontoansökan och villkor från Optimera Bygghandel för proffs

Ansökan om kontokredit

För att kunna fullfölja en kontoansökan online behöver du ett giltigt BankID. Vid företagsansökan behöver den som ansöker vara registrerad i företagets styrelse. Om du saknar något av dessa är du välkommen att ansöka om konto i din närmaste butik, var vänlig tag med legitimation samt eventuellt registreringsbevis.

För kontoansökan gällande föreningar samt medlemskap i SGDS EXTRA ska du kontakta er säljare/enhet.
En kreditprövning av den sökande görs alltid i samband med en kontoansökan hos Optimera.

Kontot upphör att gälla när det gått två år sedan kontot nyttjades.

Om du redan har ett konto men saknar inloggningsuppgifter till e-handeln så kan du begära en inloggning här.

Leveransvillkor

Optimeras leveransvillkor kan hittas i dokumentet "Allmänna försäljningsvilkor företag" nedan.

Betalningsvillkor

Betalning sker kontant alternativt via bank- eller plusgiro. Betalningsvillkor enligt överenskommelse. Ange alltid fakturans OCR- eller fakturanummer vid betalning. Faktureringsavgift tillkommer.

Faktureringsavgiften kan höjas i det fall Optimeras kostnader avseende fakturering ökar. Om betalning uteblir överlämnas fordran
till inkassering och inkassokostnader debiteras på kontohavaren.

Ränta och påminnelseavgifter

Om fakturan inte betalas i tid tar Optimera ut den lagstadgade påminnelseavgiften på förfallet belopp tills betalning sker. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr vid varje tillfälle. Efter förfallodagen debiteras en dröjsmålsränta med 8% över Riksbankens gällande referensränta.Allmänna försäljningsvillkor
Kontoansökan företag Ansök om ett företagskonto hos Optimera med BankID