Endagarskurser

Bild för Endagarskurser från Optimera Bygghandel för proffs

Utbildningar med lagkrav

Tillsammans med Jobbgeneratorn anordnar Optimera lärarledda endagarskurser. Utbildningarna genomförs vanligtvis på någon av våra enheter. Tag kontakt med din säljare på Optimera för närmare information.

 • STÄLLNINGSBYGGNATION ALLMÄN (2-9 M)

  Certifierande kurs i Ställningsbyggnation.
  Efter godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.
  Kursens syfte är att öka deltagarens kunskap och medvetenhet samt hur man säkerställer en trygg arbetsmiljö. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:4 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi) samt Rådet för Bygg Kompetens (RBK).

  Medlem i Jobbgeneratorn: 2295:- exkl moms

  Ordinarie pris: 2695:- exkl moms
 • HETA ARBETEN

  Utbildningen som ger dig rätt behörighet till Heta Arbeten.
  Efter godkänt slutprov erhålles certifikat.
  Utbildningen varvas med teori och praktik inom bl.a. brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats.

  Medlem i Jobbgeneratorn: 2695:- exkl. moms

  Ordinarie pris: 3100:- exkl. moms
 • BAS-P & BAS-U

  Utbildningen som ger dig ger dig kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska styras i ett byggprojekt.
  Kursen inleds med bakgrund och nyheter, genomgång av övergripande arbetsmiljölagstiftning och olika parters arbetsmiljöansvar (byggherrar, projektörer, entreprenörer, arbetsgivare, BAS etc.). Därefter beskrivs de uppgifter som ligger på BAS och övriga parter under planering och projektering respektive byggskedet. Kursen avslutas med diskussion kring arbetsmiljöansvar och straffrätt – vem straffas när något går fel?

  Medlem i Jobbgeneratorn: 2400:- exkl. moms

  Ordinarie pris: 2900:- exkl. moms