Skruvguiden

Välj rätt infästning med vår skruvguide

I vårt digitala hjälpmedel ”Skruvväljaren” har vi samlat skruvar från våra leverantörer, bland annat EJOT. En komplett tjänst för dig när du står inför ett nytt projekt och behöver guidning.

Det är du som sitter på kunskapen gällande miljö och material som i sin tur avgör vilken skruv du ska använda i din applikation. Med vår guide kan du på ett enkelt och pedagogiskt sätt klicka dig fram till den produkt som passar just din situation.

Bild 1200x200 för Skruvväljaren

Välj rätt infästning

Använd vår skruvväljare för att välja rätt infästning till ditt projekt.

Att tänka på vid val av skruv

För att välja rätt skruv måste du besvara två frågor. I vilken miljö ska produkten användas och vilket material ska du fästa/vad ska det fästas i?

Miljön är viktig ur aspekten att produkten inte ska korrodera, d.v.s. rosta. Om en produkt korroderar tappar den sin funktion. I vår guide kan du välja om produkten ska användas inomhus, i en normal utomhusmiljö eller i en krävande utomhusmiljö.

Inomhus – Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, exempelvis kontor, affärer, skolor och hotell.

Utomhus normal – Atmosfär med viss mängd salt eller måttlig mängd föroreningar. Detta kan vara stadsområden eller lätt industrialiserade områden.

Utomhus krävande - Hög fuktighet, kust- och offshoreområden med hög fuktighet och industriatmosfär med hög föroreningsgrad.

Korrosion är inte alltid synlig för blotta ögat. Nedbrytningen av metallerna kan ske dolt i konstruktionen, därför är det väldigt viktigt att välja produkt baserat på vilken miljö den kommer användas i.

Nästa steg är att välja vad du ska fästa – trä, beslag, trall, list/sockel/karm, skivmaterial eller stål. Varje skruv har unika egenskaper anpassade efter dess användningsområde. Hur spetsen är utformad, gängorna, skallen, diameter, drivning o.s.v. 

När du valt det överliggande materialet är det dags att fundera på vad som är underliggande. Trä, betong, skivmaterial, stål eller tegel. Om du är osäker så rekommenderar vi att du provborrar på ett dolt ställe, exempelvis bakom en golvlist.