Personalliggare

Bild för Personalliggare från Optimera Bygghandel för proffs

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Läs mer om personalliggare på skatteverkets hemsida här

Övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna gäller byggverksamhet som startas efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna gäller även byggverksamhet som startas innan dess, om verksamheten beräknas pågå till efter den 30 juni 2016.

JobbGeneratorns personalligare

Vi har tagit fram marknadens smidigaste personalligare för JobbGeneratorns kunder som vi kallar Byggherren.com. Genom Byggherren.com kan du som arbetsledare kan ta ut information och redovisa den helt i enlighet med Skatteverkets riktlinjer.

Dina anställda och dina underentreprenörer registrerar enkelt själva via vår app eller webb.

Snabbt enkelt och smidigt! Det kallar vi att underlätta byggarens vardag.

Ladda ner instruktioner om hur den fungerar här

För mer information kontakta support@jobbgeneratorn.se eller ring 010-155 00 01

Byggherren.com är en tjänst genom JobbGeneratorn