Markskruv

Bild för Markskruv från Optimera Bygghandel för proffs

Är du trött på att gräva för plintar eller att stå och vänta på långa torktider med betong? Markskruven är den smarta lösningen inom bygg & entreprenad.

Optimera har ett noga utvalt sortiment av markskruvar för lösningar inom alla byggområden, allt från små hemmabyggen till storskaliga projekt! Genom vår producent BAYO.S kan vi som enda aktör på marknaden erbjuda ett förlängningsbart system vilket gör att skruven får fäste i alla typer av markförhållanden.

Steg-för-steg - Så här monteras stavrex markskruv

1 Märk ut skruvplaceringar Avstånd mellan skruvar bör vara högst 2m för att säkerställa bärigheten.
2 Signalborra Borra alla hål och utvidga med en cirkulär rörelse. Med ett långt betongborr kollar man marken efter eventuellt berg eller sten. Man spårar också för skruven.
3 Placera markskruvarna Skruva ned samtliga skruv i markeringarna för hand så att dem sitter.
4 Montera ihop växeln 1:20 Fäst teleskopsarmen i växeln och
5 Skruva markskruvarna med växeln 1:20 Fäst växeln i första skruven, slå ned ett stag på höger sida av teleskopsarmen, skruva sedan ned skruven. Använd sedan befintlig skruv som ett stag för nästa skruv. fäst maskinen på toppen av växeln.
6 Sätt i handverktyget Som alternativ kan ni sätta i handverktyget i skruven och fästa armarna i handverktyget för att uppnå ökad hävstångseffekt.
7 Montera den justerbara balkskon Montera önskad topp/förlängning i skruven.

Tips och råd

 • Mät ut samtliga markeringar vid projektering av bygget och signalborra noggrant för att spara tid.
 • Investera i ett eget signalborr.
 • Vid hård mark, tjäle m.m. så kan man utvidga hålet genom att göra en cirkulär rö relse med signalborren.
 • Vid hård mark, tjäle samt väldigt poröst material så som sand: skruva långsamt för att skruven skall behålla fäste.
 • Vid torkad lera bevattna marken för att lättare skruva ner skruven.
 • Är du osäker på bärigheten på ditt projekt, välj en längre markskruv.

Finansiering

Maskiner är dyra och kräver ibland stora kapital för att anskaffa.

Finansiering genom leasing eller hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden istället för att binda kapital i utrustning som inte ökar i värde.

Fråga oss på Optimera, vi kan leasing.

Räknexempel

Leasing av Växel 1:20

Baspris cirka 31 000 kr
36 månader
Cirka 1040kr/månaden
Restvärde 10% av baspris
(Räkneexemplet baseras på priser i januari 2019 och kan komma att justeras)

Fördelar med finansiering för dig som kund

 • Du kan investera i den utrustning du behöver, när du behöver den.
 • Leasingavgiften eller hyran är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad.
 • Leasingavgiften eller hyran är lätt att budgetera.
 • Med finansiering kan du behålla likviditeten och slippa binda kapital.
 • Du fördelar kostnaderna över tiden.


Relaterad information

Grävproffset som slutade gräva. | Grävproffset som slutade gräva.

Grävproffset som slutade gräva.

2020-10-12

Grävproffset som slutade gräva.