Bild för ProductName från Optimera Bygghandel för proffs

Tro det eller ej men Wood Tube innerväggsregel är stark och lättarbetad, dessutom helt utformad i återvunnen papp – en perfekt produkt för icke bärande innerväggar, dessutom bra för klimatet.

Wood Tube innerväggsregel i papp är en produkt som huvudsakligen är här för att utmana stålregelsortimentet på lätta och icke bärande innerväggar. Syftet med pappregeln är att minska miljöpåverkan från byggmaterialet genom att använda förnyelsebart material från skogen.

Wood Tube använder återvunnen pappersråvara, och pappret kan från början vara tillverkat av utgallrade trädstammar eller spill från olika delar av skogsindustrin som exempelvis sågspån och flis från sågverken. De båda processerna stör inte varandra utan dessa relationer bidrar istället till en cirkulär ekonomi. Wood Tube är både är både FSC®- och PEFC-certifierade.

Returpappret kommer till Wood Tubes fabrik och tillsammans med lim tillverkas reglar. Limmet är noga utvalt och består endast av ämnen som är naturligt förekommande i naturen. Den färdiga pappersregeln kan återvinnas som vanlig kartong, och återgå till ett cirkulärt kretslopp efter dess användning.

Innan monteringen påbörjas ska man alltid läsa igenom gällande montageguide för att välja rätt skruv, prestanda på olika väggtyper och skötselinstruktioner.

Wood Tube pappregel är en produkt med lägre miljöpåverkan än exempelvis en stålregel. En livscykelanalys utförd på Karlstads
universitet visar att en pappregel från Wood Tube släpper ut en 14: del CO2-ekvivalenter jämfört med en stålregel som är den vanligaste regeln att bygga innerväggar med idag. Alltså en CO2 besparing på ca 92 %.

Fördelar med Wood Tube pappregel:

- Enkla att kapa
- Lätta att bära
- Snabba att montera
- Låg klimatpåverkan

Wood Tube pappregel är en del av en konstruktion och det är därför viktigt att man som entreprenör följer gällande monteringsanvisningar för att säkerställa att angivna ljud- och brandvärden bibehålls.

Wood1

- Låg klimatpåverkan

Wood Tube pappregel är en del av en konstruktion och det är därför viktigt att man som entreprenör följer gällande monteringsanvisningar för att säkerställa att angivna ljud- och brandvärden bibehålls.

Wood2


Spana in projekt Fyrtornet i Malmö