Ekolution, Recoma och Wood Tube

Bild för Ekolution, Recoma och Wood Tube från Optimera Bygghandel för proffs

Ekolution, Recoma och Woodtube är tre olika företag som bestämt sig för att bana väg för grönt byggande. Tre bolag som med sina innovativa och hållbara produkter tar täten mot ett hållbarare byggande.

Med hållbarhet i fokus har Ekolution, Recoma och Woodtube tillsammans tagit fram ett gemensamt system för icke bärande innerväggar som drastiskt reducerar klimatpåverkan med upp till 83% enligt tillverkarna. Innerväggssystemet som kallas ERW GreenWALL har testats för akustik hos Akustikverkstan och brand hos RISE Research Institute of Sweden för att klara svensk byggstandard. Med ERW-GreenWALL utmanar man traditionella standardlösningar och fokuserar på material med låg klimatpåverkan och hög andel återvunnet material. På så sätt angriper de inte bara direkta CO2 emissioner utan även avfallsmängden som byggsektorn producerar. Väggen finns i olika uppbyggnader beroende på vilka värden man behöver uppnå i form av brand och ljud.  

Här är några fördelar: 
- Brandmotstånd - upp till EI120
- Akustik - upp till 56 dB luftljudsreduktion
- Klimatpåverkan - GWPfossil: 1,7 kg CO2 eq/m2
- Hög andel återvunnet innehåll i produkterna

Till produkterna:
Recoma Byggskiva >>
Ekolution – Träregelskiva Hampa c450 >>
Ekolution – Träregelskiva Hampa c600 >>
Woodtube – Pappregel >>

GreenWall_NY