Visste du att ...

Bild för Visste du att ... från Optimera Bygghandel för proffs

Optimera erbjuder många olika tjänster, låt oss presentera några.

Leasing Maj

Leasing

Leasa dina verktyg på Optimera, ett smart sätt att undvika tunga investeringar som binder upp kapital, och det påverkar inte ditt kreditutrymme hos oss. Dessutom ingår försäkring och det ger dig möjlighet att också identifiera verktygskostnaden i projekt.
Läs mer om leasing här.

Klimatkalkyl Maj

Klimatkalkyler

Vid mer omfattande offerter skickar vi automatiskt med en klimatkalkyl så att du vet vad produkter kostar för miljön. Givetvis bistår vi även med att ge alternativa offerter, med produkter som är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.
Läs mer om klimatkalkyler här.

 

TidsanpassadeLeveranser Maj

Tidsanpassade leveranser

Vi anpassar oss efter er verklighet och levererar när det passar er bäst.


Relaterad information

Transporter | Transporter, lägenhetspackat, packning & hämtservice

Transporter

Transporter, lägenhetspackat, packning & hämtservice

Hantera virket rätt | Information om hur du bäst hanterar ditt virke på arbetsplatsen.

Hantera virket rätt

Information om hur du bäst hanterar ditt virke på arbetsplatsen.