Optimera byggsystem – gör byggandet enklare

Bild för Optimera byggsystem – gör byggandet enklare från Optimera Bygghandel för proffs

Vår mission är att göra byggandet enkelt

Från produktionsenheterna i Sjöbo och Karlstad levererar vi takstolar, stommar, och andra byggelement till kunder runt om i södra delen av Sverige.

Givetvis levererar vi produkter producerade av hållbart trä och tillverkar takstolar enligt CE-krav. Tveka inte att kontakta oss, eller be din lokala säljare om hjälp för offert eller konsultation.

Vi levererar:

- Färdigkapade stommar
- Takstolar
- Optiregel
- Färdiga byggnadskoncept
- Enklare utfackningsväggar

Färdigkapade stommar

Låt oss förbereda virket - lägg tiden på montaget istället. Utifrån kundens ritningar förbereder vi virket i exakta längder och mått. En byggsats paketeras väggvis och varje del är märkt för att enkelt monteras enligt medföljande ritning. Dessutom förbättras arbetsmiljön avsevärt eftersom produkten inte kräver varken kapning eller tunga lyft.

Varför färdigkapad trästomme?
30% snabbare!
15% mindre klimatpåverkan!
Avsevärd förbättrad arbetsmiljö!

Byggsystem_kollage2

Takstolar

I dialog med våra kompetenta konstruktörer utformar vi rätt lösning för dina behov. CE-märkta. Vi offererar även taklyft!

Takstolar

Optiregel

Färdiga regelkoncept fi nns i standardmått och består av väggreglar med längd 2680 mm som är hakade 195 mm för hammarband. Det ingår även syll och hammarband som är urfrästa för enkel placering av väggreglar 600cc.

Konstruktionen är enkel och smidig att resa utan såg och måttband. Kan med fördel användas vid resning av t.ex. väggar till garage, attefallare etc. Kontakta din lokala Optimerabutik för beställning.

Optiregel

Framsida broschyr

Läs mer om Optimera Byggsystem här.


Relaterad information

Ekolution, Recoma och Wood Tube | ERW utvecklar gemensamma klimatneutrala byggsystem

Ekolution, Recoma och Wood Tube

ERW utvecklar gemensamma klimatneutrala byggsystem

Hantera virket rätt | Information om hur du bäst hanterar ditt virke på arbetsplatsen.

Hantera virket rätt

Information om hur du bäst hanterar ditt virke på arbetsplatsen.